Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya
Carrer del Foc, núm 57
08038 Barcelona
Spain
Contact e-mail: 
a.gimbert@creaf.uab.cat
Event link: 
Inscripcions

Jornada Anual Prismàtic: La natura com a solució enfront dels reptes ambientals

Friday, December 16, 202210:00 - 13:15 h

La trobada anual de del Prismàtic és un punt d’aprenentatge i debat entre la comunitat científica i els actors que participen en la presa de decisions sobre el patrimoni natural i la biodiversitat. Enguany gira entorn de les solucions basades en la natura, que els darrers anys han emergit amb força com a alternativa a les formes de gestió més clàssiques i deslligades del medi ambient. Les solucions basades en la natura volen donar resposta a problemes relacionats amb la planificació territorial i urbana, l’adaptació al canvi climàtic, la gestió dels recursos naturals, la qualitat dels ecosistemes i, fins i tot, els reptes socials i econòmics d’una manera sostenible i eficient.

L’objectiu de la jornada és aglutinar el coneixement científic de diversos grups de recerca catalans, per promoure l’aplicació de solucions basades en la natura des de les polítiques de restauració del patrimoni natural i la biodiversitat, tant del medi terrestre com d’aigües continentals i marines.

L'acte serà presencial, al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona).

Programa complet aquí

Organized by: 
Prismàtic